TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA 2022

Megjelenés: 0000-00-00 Utolsó módosítás: 2022-04-23 04:47:42szerző: Admin HSCH

Tisztelt Tagtársak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szövetkezetünk 2017. évben közgyűlés által választott vezetőségének öt évre szóló megbízása 2022. májusában lejár.
Ezért Alapszabályunk szerint új választás kiírása vált szükségessé, mely előírja, hogy választanunk kell:

 • 1 fő elnököt,
 • 2 fő igazgatósági tagot,
 • 1 fő felügyelő biztost,
 • 1 fő független könyvvizsgálót.

A Tisztújító közgyűlés helyszínét és időpontját a koronavírus és az ehhez kapcsolódó egészségügyi vészhelyzet alakulásának függvényében később tudjuk rögzíteni. Az öt évvel ezt megelőző, 2017. évi tisztújító közgyűlés előkészítésében részt vevő személyek közül, sajnos többen már nincsenek köztünk, így a jelölőbizottság összetétele megújult. A folyamatosság biztosítási elvének szem előtt tartásával kerültek felkérésre a bizottság tagjai, akik közül mindenki korábban is már végzett ilyen közösségi munkát. Rálátásuk van a Szövetkezet tisztségviselőinek munkájára, objektíven képesek értékelni az elvárható személyes képességek meglétét.

A jelenleg érvényes szabályozás szerint, 2022. június 01-ig ugyan egészségügyi veszélyhelyzet van hatályban, de a nagyrészben feloldott, jelenleg irányadó egészségügyi szabályozás lehetővé teszi a személyes részvétellel történő Közgyűlés megtartásának lehetőségét.

Az Igazgatóságtól szövetkezeti tagként felkérést kaptunk Jelölő Bizottsági tagságra, így megalakult a függetlenül működő Jelölő Bizottság, mely kialakította munkatervét és tagjai közül elnököt választott. A Bizottság elnöke: Bessenyey Balázs Elérhetősége: tel: +36 /20-440-8270
Tagi érdekeltség: Sopron Tagi törzsszám: 147 korábban is a jelölő bizottság tagja volt.

A Bizottság tagjai:

 • Bessenyey Balázs korábbi felügyelő bizottság elnöke Elérhetősége: +36 /20-440-8270
 • Tagi érdekeltsége: Sopron
 • Dr Gyökössy Gyula korábbi elnökhelyettes, Elérhetősége: tel: +36/20/318-6289
 • Tagi érdekeltség: Harkány Tagi törzsszám: 5261
 • Kelemen Ferenc korábbi jelölő bizottsági tag, Elérhetősége tel: +36 20 466-1775
 • tagi érdekeltség: Sopron

Meggyőződésünk, hogy a korábbi választási időszak előkészítésében szerzett tapasztalatunk és tagi érdekeltségeink megoszlása szerint tagtársaink érdekeit tudjuk képviselni. Mindnyájan tapasztaltuk azokat a pozitív változásokat, melyek az elmúlt időszakban tagi jogaink gyakorlása során láthatóak voltak szállodáinkban. A Szövetkezet az elmúlt öt évből gyakorlatilag két évet a COVID 19 világjárvány okozta gazdasági világválság alatt kellett, hogy üzemeljen. A soha nem látott nehézségek ellenére a szövetkezet megőrizte vagyonát, likviditását, és mindemellett folyamatosan, történtek jelentős apartman felújítások, fejlesztések. Külön kiemelésre érdemes, hogy a szállodák megőrizték működőképességüket, sikerült megtartani a személyzet jelentős részét, és a jelen helyzetben is tartó COVID hullámok közt is zavartalan és biztonságos üdülési feltételeket nyújt a vezetőség és a személyzet.

Jelentős változások történtek Sopronban és Harkányban a Welness részlegek kiépítésével és befejezésre kerültek a szállodákban a liftek beépítése, mely szintén kényelmünket szolgálják. Ez elmúlt öt éves ciklusban minden tagunk ingyenesen visszakapott egy éjszakát, így helyreállt az eredeti 8 nap 7 éjszakás turnus rendszer. A fenntartási, üdülési tagi hozzájárulás összege az elmúlt öt év során sem emelkedtek jelentősen. Ugyanakkor jelentős előrelépés történt viszont a tagi kintlévőségek rendezésében, a megkezdett irány és lépések eredményes gazdálkodást mutatnak.

Fontosnak tartjuk, hogy a közelünkben zajló háború által vélhetően bekövetkező gazdasági válság idején is olyan személyek vezessék Szövetkezetünket, akik biztos kézzel fenn tudják tartani a működésünket és biztosítják a fejlesztéseket.

A Jelölő Bizottság elsődleges feladata, hogy felhívja a tagság figyelmét arra, hogy javaslataival segítse elő a jelölést és ez által a tisztségviselők megválasztását a tagi jelölések dokumentálható, igazolható formában való megtételére, majd ezeket a javaslatokat kell a Bizottságnak összegyűjtenie, feldolgoznia. Ezt követően a Bizottság tevékenységéről beszámol, ismerteti az összesített jelölési adatokat és a Közgyűlésen a tisztségek betöltésére személyi javaslatot tesz. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Alapszabály, ill. a Lakásszövetkezetekről szóló hatályos törvény választási eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint:

Nem lehet tisztségviselő

 • aki nem tagja a szövetkezetnek kivéve, ha e törvény vagy az alapszabály szerint a tisztség betöltéséhez tagsági viszony nem szükséges,
 • akit a bíróság e tevékenység ellátására kiterjedően cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett,
 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató szövetkezetnél,
 • aki az alapszabályban előírt szakmai követelménynek nem felel meg,
 • aki lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget;
 • aki a Ptk. 3:22. §-ában, illetőleg Felügyelő Biztosi tisztség esetén ezen kívül a 3:26.§-ában foglaltaknak nem felel meg.
 • A Ptk. szerinti közeli hozzátartozók és élettársak nem lehetnek ugyanannak a lakásszövetkezetnek tisztségviselői. Ebben az esetben az összeférhetetlenség fennáll a pénz- és anyagkezeléssel megbízott személyek, a közvetlen felettesük, valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai között is. Az alapszabály szerint a Ptk 8:1. § (1) 1. és 2. pontjának figyelembevételével házastársak, élettársak, továbbá egyenes ágon és testvérként rokonok,
 • továbbá - egyfelől a szakmai vezetők és az Igazgatóság közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői, másfelől közvetlen felettesek között, továbbá egyfelől a pénz- és anyagkezeléssel megbízott személyek, másfelől közvetlen felettesük, valamint a Felügyelő Biztos között összeférhetetlenség áll fenn.
 • Nem lehet vezető tisztségviselő, aki felsőfokú végzettséggel vagy 10 éves szakmai, vezetői gyakorlattal nem rendelkezik.
 • A lakásszövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja nem választható meg a felügyelőbizottság tagjává.

A COVID járvány helyzet miatt ez alkalommal valószínűleg kénytelenek leszünk mellőzni a személyes beszélgetések megtételét, ugyanakkor a jelölések könnyebb megtétele érdekében a szövetkezet Internetes kapcsolaton keresztül is lehetővé teszi a kapcsolattartást a szavazást. Itt szeretném felhívni ugyanakkor a figyelmüket, hogy a jelölőlap kitöltése és elküldése nem jelent még szavazást, ez csupán arra szolgál, hogy a jelöltek összegyűjtése megtörténjen. Közülük kell majd a személyes részvétellel megtartandó közgyűlésen megválasztani a tisztségviselőket.

A jelölő bizottság az igazgatóságtól függetlenül dolgozik, így kérjük elsősorban e mail-ben, vagy postai levél formájában küldjék meg véleményüket, a bizottság az Önök véleményére számít.

A magazinban található egy a tisztségviselők jelölésére szolgáló Jelölő Lap, ami megtalálható a szövetkezet honlapján is. Kérjük, hogy kitöltve, aláírva szíveskedjenek részünkre azt visszaküldeni a Szövetkezet címére (1531. Budapest, PF. 52.), megjelölve benne javaslataikat, jelöltjeiket. A postán viszszaküldött borítékra kérjük írják rá „JELÖLÉS 2022.”

Jelölésüket megtehetik a jeloles@hsch.hu e-mail címre írt levelükkel is, vagy a honlapon kitöltött íven. Mind a postai úton, mind az elektronikusan honlapról való küldés, mind pedig az e-mailen elküldött jelölések beérkezési határideje: 2022. április 30. Kérjük tagtársaink segítő együttműködését ahhoz, hogy megbízatásunknak eleget tudjunk tenni. Az Önök javaslatai alapján tesszük meg a tisztújító közgyűlés felé jelölésünket. Amennyiben kérdésük, véleményük van a választással kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésükre akár a megadott elérhetőségeken.

Budapest, 2022. március 28.

Tagtársi üdvözlettel:

Bessenyey Balázs sk.
Jelölő Bizottság elnöke

Cimkék: HegyvidékSzállodaláncHSCH

Weboldalunk sütiket (cookie) használ

A "cookie" a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit.

Nélkülözhetetlen sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy Ön navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.
 

Statisztikai sütik

A Google Analytics a Google statisztikai adatokat elemző szolgáltatása. A Google Analytics süti segítségével kapott információkat főként szolgáltatásaink, weboldalunk optimalizálására, felhasználóbarátabbá tételére használjuk.

Marketing sütik

Honlapunkon marketing sütiket használunk annak érdekében, hogy hirdetéseinket perszonalizáljuk, és a weboldalunkra érkező forgalmat elemezzük a felhasználói élmény növelése érdekében.
 

Jelen szabályzat értelmezésénél az adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései is figyelembe veendőek.