Ismét találkozhatunk! Lehetséges a Közgyűlések megtartása!

Megjelenés: 0000-00-00 Utolsó módosítás: 2022-04-11 07:57:32szerző: Admin HSCH

Tájékoztató az üdülőszövetkezet közgyűlések személyes jelenléttel történő megtartásának lehetőségéről 2022. március 7. napjától

A tárgyban meghatározó 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről továbbra is hatályban maradt, ugyanakkor a veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések egy része kivezetésre került. Ez a szabályozás jelenleg lehetővé teszi és engedi a személyes jelenléttel történő közgyűlés megtartást, illetve e mellett még lehetővé teszi az elektronikus, és egyéb közvetett döntéshozatalt is a saját döntés alapján:

„3. § (1) A jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - megtartható a tagok személyes részvétele mellett.

(2) A jogi személy döntéshozó szervének

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett, vagy az egészségügyi kockázat a (2) bekezdés alkalmazásával csökkenthető. A (2) bekezdés a) pontja alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.”

A március 07-én bekövetkezett változást a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása jelenti.

Ennek a rendeletnek a 6/C §-a jelentette ezidáig, a személyes jellegű rendezvények lakásszövetkezetek, így az üdülőszövetkezet közgyűlés megtartásának akadályát ami így rendelkezett:

„6/C. § (1) A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, zenés, táncos rendezvénynek, valamint falunapnak nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.  

(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon - az ott foglalkoztatottakon kívül -

a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(5) A (2) bekezdés b) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(6) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyéb rendezvény sportfesztivál, abban az esetben a sporteseményen a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

(7)  A (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.”

Ez a rendelkezés lett hatályon kívül helyezve 2022. március 7-én, így a már a lakásszövetkezeti, így az üdülőszövetkezet közgyűlésének, a helyszínt, biztosító rendező szempontjából nem minősülnek egyéb rendezvénynek és nem szükséges a zárt térben megtartásukhoz védettségi igazolvány. Megszűnt a védettségi igazolvány és a jelzett rendelet szerinti rendezvénykategorizálás is.

Jelenleg tehát személyes jelenléttel és egyéb módon is szabályosan megtarthatóak a közgyűlések.  A veszélyhelyzet fennállása ezt a jelenlegi szabályozás alapján nem érinti.

Cimkék: HegyvidékSzállodaláncHSCH

Weboldalunk sütiket (cookie) használ

A "cookie" a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit.

Nélkülözhetetlen sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy Ön navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.
 

Statisztikai sütik

A Google Analytics a Google statisztikai adatokat elemző szolgáltatása. A Google Analytics süti segítségével kapott információkat főként szolgáltatásaink, weboldalunk optimalizálására, felhasználóbarátabbá tételére használjuk.

Marketing sütik

Honlapunkon marketing sütiket használunk annak érdekében, hogy hirdetéseinket perszonalizáljuk, és a weboldalunkra érkező forgalmat elemezzük a felhasználói élmény növelése érdekében.
 

Jelen szabályzat értelmezésénél az adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései is figyelembe veendőek.